ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

surgical chronicles
Ιδιοκτησία - Έκδοση - Σύνταξη

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ταχ. Θυρίδα: 1514, Ταχ. Κωδ.: 540 06 Θεσσαλονίκη

ISSN: 1108-500

Indexed in EMBASE/Excerpta Medica, Scopus. 

xebe_met_program

 

Πρόγραμμα μετεκπαιδευτικών μαθημάτων Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 2017-2018

 

 

 


 

 

atmatzidis

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, με την σύμφωνο γνώμη της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών της Εταιρείας τον Ιανουάριο του 2011 στην Θεσσαλονίκη, αποφάσισε την μετατροπή της έκδοσης του περιοδικού «Χειρουργικά Χρονικά» από έντυπη σε ηλεκτρονική μορφή. Παράλληλα μου ανέθεσε τον τίτλο του Προέδρου της Συντακτικής Επιτροπής του πεΧειριοδικού, τίτλο που επί σειράν ετών κατείχε ο ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής κ. Αναστάσιος Αηδονόπουλος, στην διάρκεια της θητείας του οποίου το περιοδικό απέκτησε διεθνή προβολή, ταξινομούμενο στην Embase και την βάση δεδομένων του scopus. Για την επιτυχή αυτή πορεία του περιοδικού, αλλά και την όλη συμβολή του Καθηγητού κ. Αηδονόπουλου στην ίδρυση και καταξίωση της Χ.Ε.Β.Ε. ως επίσημου οργάνου των χειρουργών της Βορείου Ελλάδος, εγώ προσωπικά, αλλά και όλα τα μέλη της Εταιρείας, των οποίων την γνώμη διερμηνεύω, τον ευχαριστούμε θερμά.

Η αλλαγή της έκδοσης του περιοδικού από την έντυπη στην ηλεκτρονική μορφή, η έναρξη της οποίας χρονικά συμπίπτει με την κυκλοφορία του 3ου και 4ου τεύχους του 2010, αποφασίστηκε με σκοπό αφ ενός μεν την ταχύτερη πρόσβαση των μελών της Εταιρείας στην ύλη του περιοδικού, μετά από αναζήτηση του στην ηλεκτρονική του διεύθυνση, αφ ετέρου δε στην αποδέσμευση της Εταιρείας από το οικονομικό κόστος της έκδοσης, δαπάνη που έμμεσα επιβάρυνε όλα τα μέλη της Χ.Ε.Β.Ε. Παράλληλα αποφασίστηκε η νέα έκδοση να περιλαμβάνει δημοσιεύσεις πέραν της Ελληνικής και στην Αγγλική γλώσσα, με εκτεταμένη περίληψη των πρώτων στην Αγγλική.

Το σύνολο των αλλαγών αυτών θεωρήθηκε ότι συμβάλλει στην ταχύτερη διακίνηση του περιοδικού, το οποίο κατ’ αυτόν τον τρόπο καθίσταται προσβάσιμο για δημοσιεύσεις και από άλλες χώρες πέραν της Ελλάδος, ενώ συγχρόνως και χάριν της νέας τεχνολογίας προσφέρει στους συγγραφείς την δυνατότητα δημοσίευσης έγχρωμων εικόνων, απαραίτητων για την ολοκλήρωση μιας δημοσίευσης κατά αρτιότερο τρόπο, χωρίς επί πλέον δαπάνη.

Πέραν όμως της αλλαγής της μορφής του περιοδικού, υπήρξαν αλλαγές, κατ’ ανάγκην υποχρεωτικές, στην σύνθεση των μελών της Συντακτικής και Συμβουλευτικής Επιτροπής του περιοδικού. Στην συμβολή των μελών αυτών των Επιτροπών στο έργο της Συντακτικής Επιτροπής, αλλά και όλων των μελών της Χ.Ε.Β.Ε., που πιστεύουμε ότι θα τιμήσουν την νέα μορφή του περιοδικού με την υποβολή εργασιών προς δημοσίευση, προσβλέπουμε ιδιαίτερα.

Με τιμή

Κωνσταντίνος Ατματζίδης
Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ
Πρόεδρος της Συντακτικής Επιτροπής

 
 

Τελευταιο Τευχος

 

Τόμος 23, Τεύχος 3
Ιούλιος- Σεπτέμβριος 2017

Περιεχόμενα Τελευταίου Τεύχους